Datasheet Part number Type VF Level Die IF (A) VB (V) VF(V) 25℃ IR(uA) 25℃ VF(V) 125℃ IR(mA) 125℃ Package IFSM(A) Tj (℃)
1 PFS5L40 MOS Schottky L 1 5 40 0.47 500 0.40 100 DO-201AD 150 -65~150
2 PFS5V45 MOS Schottky V 1 5 45 0.46 500 0.40 100 DO-201AD 200 -65~150
3 PFS5L60 MOS Schottky L 1 5 60 0.49 500 0.47 100 DO-201AD 150 -65~150
4 PFS5V60 MOS Schottky V 1 5 60 0.48 500 0.42 100 DO-201AD 200 -65~150
5 SR5100H Standard Schottky S 1 5 100 0.85 500 -- 50 @100oC DO-201AD 120 -55~150
6 PFS5L150 MOS Schottky L 1 5 150 0.86 100 0.73 20 DO-201AD 150 -65~150
7 PFS5L200 MOS Schottky L 1 5 200 0.89 100 0.76 10 DO-201AD 150 -65~175
8 PFS5L300 MOS Schottky L 1 5 300 0.89 50 0.77 20 DO-201AD 150 -65~175
9 PFS10L45 MOS Schottky L 1 10 45 0.50 500 0.47 100 DO-201AD 200 -65~150
10 PFS10L60 MOS Schottky L 1 10 60 0.56 500 0.53 100 DO-201AD 200 -65~150
11 PFS15L45 MOS Schottky L 1 15 45 0.52 300 0.48 100 DO-201AD 250 -65~150
12 PFS5L45 MOS Schottky L 1 5 45 0.51 500 -- 100 DO-201AD 120 -65~150
13 SR3L06H Standard Schottky L 1 3 60 0.51 500 DO-201AD 80 -65~150
14 SR360H Standard Schottky S 1 3 60 0.70 500 DO-201AD 80 -55~125
15 SR340H Standard Schottky S 1 3 40 0.55 500 DO-201AD 80 -55~125
16 SR5150H Standard Schottky S 1 5 150 0.92 500 -- 10 @100℃ DO-201AD 120 -55~150
17 SR560H Standard Schottky S 1 5 60 0.70 500 50 @100℃ DO-201AD 150 -55~125
18 SR540H Standard Schottky S 1 5 40 0.55 500 50 @100℃ DO-201AD 150 -55~125
19 SR5200H Standard Schottky S 1 5 200 0.95 500 -- 10 @100℃ DO-201AD 120 -55~150
20 PFS5A60 MOS Schottky A 1 5 60 0.60 500 0.56 100 DO-201AD 150 -65~150
21 SR3100H Standard Schottky S 1 3 100 0.85 500 -- -- DO-201AD 80 -55~150
22 PFS560 MOS Schottky S 1 5 60 0.67 500 0.66 100 DO-201AD 100 -65~150
23 PFS5A40 MOS Schottky A 1 5 40 0.50 500 0.45 100 DO-201AD 150 -65~150